อุดรธานี-แม่น้ำการศึก-ห้วงน้ำปาว-สายธาร | www.tamlayshop.com 

อุดรธานี-แม่น้ำการศึก-ห้วงน้ำปาว-สายธาร

ลงประกาศเมื่อ 21 มิ.ย. 2560 อัพเดทล่าสุด 21 มิ.ย. 2560 03:16:20 น. เข้าชม 311 ครั้ง

รูปภาพประกาศ

รายละเอียดประกาศ

อุดรธานี เป็นจังหวัดใหญ่ในภาคอาทิตย์ออกย้วยทิศเหนือและเป็นหมดไปประพฤติการกลุ่มบุรีภาคอาทิตย์ออกย้วยนอกเหนือตอนบน 1 ของไทย เหม็นยางอุดรและเป็นสูญสิ้นกลางทำเลที่ตั้งลุ่มน้ำโขง เดิมตำแหน่งที่ตั้งตรงนี้เป็นบ้านเดื่อหมากแข้งซึ่งมีมานานร่วมสมัยกับภาราเวียงจันทน์ แว่นแคว้นล้านช้าง อุดรธานีได้รับการตั้งแต่งให้เป็นประเทศเอ้ของหัวภาราฝ่ายเหนือแบบเป็นทางราชการในสมัยรัชกาลที่ 4 ปี พ.ศ. 2436 โดยพลตรี พระผู้เป็นเจ้าบรมวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าทองกองก้อนใหญ่ กรมหลวงกระจ่างศิลปาคม เกิดจากการรวมกันของหัวประเทศฝ่ายนอกเหนือ คือ พารากุมภวาปี มณฑลหนองหาน ภารานครเขื่อนขันธ์กาบแก้วบัวบาน และบ้านเดื่อหมากแข้ง อยู่***งจากกรุงเทพมหานคร 564 กม. มีแคว้นราว 11,730 คุกกิโล (ราว 7,331,438.75 ไร่) วรรณะที่ 4 ของภาคดวงตะวันออกเบี่ยงเหนือ และยังมีแหล่งอารยธรรมที่เก่าแก่แห่งเอ็ดของแว่นแคว้นและของโลกเหม็นยางอุดร มีสภาพภูมิแว่นแคว้นที่อุดมสมบูรณ์แบบ ธานีอุดรธานีเคยเป็นที่ตั้งของมณฑลอุดรในสมัยรัตนโกสินทร์ มีเขตดูแลกว้างใหญ่ใหญ่หัวในแว่นแคว้น ปัจจุบันนี้จังหวัดอุดรธานีเป็นแกนกลางกลางการคมนาคมทั้งโพยมันและทางถนนของภาคอาทิตย์ออกทแยงทิศเหนือ เป็นหมดไปกลางกลุ่มงานราชการและด้านเศรษฐกิจแห่งเอ็ด 1ของภาคสุริยาออกเลี่ยงทิศอุดรและภาคลุ่มน้ำโขง รวมทั้งมีสูญสิ้นรวมตัวและวัฒนธรรมภาคสุริยาออกย้วยเหนือตอนบนด้วย จากหลักฐานทางวิชาประวัติศาสตร์และโบราณคดีวิทยาพบว่า อาณาเขตพท.ที่เป็นธานีจังหวัดอุดรธานีในปัจจุบันนี้ เคยเป็นถิ่นที่อยู่ของบุคคลมาตั้งแต่สมัยก่อนเหตุการณ์ในอดีตกะ 5,000-7,000 ปี จากหลักฐานการค้นพบที่บ้านเชียง อำเภอหนองหานและภาพเขียนหนังสือสีบนผนังถ้ำที่อำเภอบ้านผือ เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นเป็นดั่งดีจนเป็นที่ยอมรับเหม็นยางอุดรซูฮกในสังคมศึกษาเหตุการณ์ในอดีตและโบราณคดีระหว่างเมืองว่า ประชาคมที่เป็นถิ่นที่อยู่ของคนก่อนพงศาวดารที่บุรีอุดรธานี มีความศิวิไลซ์ความเติบโตในระดับสูง และอาจออกอากาศความเติบโตนี้ไปสู่เมืองจีนก็อาจเป็นได้ โดยแต่ดั่งยิ่งเครื่องปั้นดินเผาสีลายเส้นที่บ้านเชียงนั้นคะเนว่าอาจเป็นเครื่องปั้นดินเผาสีลายเส้นที่เก่ายิ่งของโลก เหม็นยางอุดร หลังจากยุคความเติบใหญ่ที่บ้านเชียงแล้ว ทำเลที่ตั้งที่เป็นจ.อุดรธานีก็ยังคงเป็นที่อยู่อาศัยของบุคคลสืบต่อมาอีกจนจวบจนสมัยเรื่องเก่าแก่ของเมืองไทย นับตั้งแต่สมัยทวารวดีเหม็นยางอุดร (พ.ศ. 1200-1600) สมัยลพบุรี (พ.ศ. 1200-1800) และสมัยกรุงจังหวัดสุโขทัย (พ.ศ. 1800-2000) จากหลักฐานที่พบคือใบเสมาสมัยทวารวดีลพบุรี และภาพขีดเขียนปูนบนผนังอุโบสถที่ปรักหักพังมณฑลทิวเขาภูพาน ใกล้วัดรอยพระบาทต้นบัวบก อ.บ้านผือ แต่ทั้งนี้ยังไม่อุบัติหลักฐานชื่อจังหวัดอุดรธานีอุบัติในเหตุการณ์ในอดีตแต่ดุจใด ต่อมาในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีเหม็นยางอุดร พท.ที่เป็นธานีจังหวัดอุดรธานีอุบัติในตำนานขณะราวปีจอ พ.ศ. 2117 พระผู้เป็นเจ้ากรุงหงสาวดีได้ทรงวิธานทัพไทยให้ไปช่วยตีกรุงศรีสัตนาคนหุต (เวียงจันทน์) โดยให้สมเด็จพระมหาธรรมราชากับสมเด็จพระพระราชามหาราชยกทัพไปช่วยรบ แต่ครั้นเมื่อหมู่ไทยมาถึงภาราหนองบัวลำภูซึ่งเป็นเหม็นยางอุดรเมืองหน้าด่านของประเทศเวียงจันทน์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราชป่วยด้วยไข้ฝีดาษจึงยกทัพกลับไม่ต้องรบพุ่งกับเวียงจันทน์ และที่ภาราหนองบัวลำภูนี่แหละคาดเดาว่าเคยเป็นมณฑลที่มีความโตขึ้นมาตั้งแต่สมัยขอมแตกฉานพลัง ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานีนั้น ธานีจังหวัดอุดรธานีได้พัวพันกับการศึกการสู้รบ พูดคือในระหว่างปี พ.ศ. 2369-2371 ได้เกิดกบฏเจ้าอนุพงศ์ยกทัพเข้ามายึดนครจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งมีหัวหน้าคือ คุณหญิงโม (ท้าวสุรนารี) พหลเจ้าอนุวงศ์ได้ถอยทัพมาตั้งรับที่ภาราหนองบัวลำภู และได้แข่งขันกับพยู่ห์ไทยและชาวนครเหม็นยางอุดรหนองบัวลำภูจนทัพเจ้าอนุพงศ์แตกพ่ายไป ตราบเท่าที่ในปลายรัชสมัยสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประมาณปี พ.ศ. 2411 ได้เกิดความพลุกขึ้นในมณฑลอุดรธานี เกี่ยวข้องมาจากพวกฮ่อซึ่งกระบวนไทยได้ยกขึ้นไปปราบปรามจนสงบได้เฉพาะกาล พระผู้เป็นเจ้าบรมวงศ์เธอ ท่านเจ้าทองกองก้อนใหญ่ กรมหมื่นเข้าใจศิลปาคม ในปี พ.ศ. 2428 รัชสมัยพระบาทเหม็นยางอุดรสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พวกฮ่อได้รวมตัวริเริ่มร้ายกำเริบเสิบสานเสิบสานขึ้นอีกในมณฑลอุดรธานีและฝั่งซ้ายลำน้ำโขง และมีทีท่าจะดุเดือดเลือดพล่าน บาทาสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้า ให้พระเจ้าบรมวงศ์เธอ ท่านเจ้าทองกองก้อนใหญ่ กรมหมื่นแจ่มแจ้งศิลปาคม เป็นขุนพลใหญ่ฝ่ายใต้ และเจ้าหมื่นไวยวรนาถเป็นนายทัพใหญ่ฝ่ายนอกเหนือ ไปกระทำการปราบปรามพวกฮ่อ ในเวลานั้นภาราจังหวัดอุดรธานีก็ยังไม่บังเกิดชื่อ พางแต่อุบัติชื่อ "บ้านหมากแข้ง" หรือ "บ้านเดื่อหมากแข้ง" ขึ้นกับประเทศจังหวัดหนองคายขึ้นการถือบังเ***ยนกับมณฑลจังหวัดอุดรธานี และกรมหมื่นตระหนักศิลปาคมหัวหน้าทัพใหญ่ฝ่ายใต้ได้เดินทัพผ่านบ้านหมากแข้งไปทำปราบปรามพวกฮ่อจนสงบ ภายหลังการปราบปรามฮ่อสงบแล้วเหม็นยางอุดร ไทยมีกรณีวิวาทกับฝรั่งเศส สัมพันธ์จากต้นฝรั่งเศลใคร่ลาว เขมร และญวนเป็นเมืองขึ้น เอื้อนว่า "กรณีพิพาท ร.ศ. 112 (พ.ศ. 2436)" ด้วยพระความสามารถญาณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงยอมเสียสละส่วนน้อยเพราะรักษาเมืองไว้ จึงทรงสละดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงให้แก่ฝรั่งเศส และตามสนธิอนุสัญญาที่ทำขึ้นระหว่าง 2 แว่นแคว้น มีข้อตกลงห้ามเมืองสยามตั้งกองทหารและป้อมกำแพงอยู่ในรัศมี 25 กิโลของฝั่งสายน้ำโขง ดังนั้น หน่วยทหารไทยที่ตั้งเหม็นยางอุดรปกติอยู่ที่เมืองหนองคาย อันเป็นประเทศหมดไปกลางของหัวนครหรือมณฑลอุดรธานี ซึ่งมีกรมหมื่นประจักษ์ศิลปาคมเป็นข้าราชบริพารใหญ่บรรลุเป้าหมายร. จำต้องอพยพเขยื้อนย้ายลึกเข้ามาจนถึงหมู่บ้านแห่งโดดๆชื่อบ้านเดื่อหมากแข้ง (ซึ่งเป็นที่ตั้งจ.จังหวัดอุดรธานีประจุบัน) ***งจากฝั่งแม่น้ำโขงกว่า 50 กิโล จนถึงทรงพินิจเห็นว่าหมู่บ้านแห่งนี้มีชัยภูมิสมสม เนื่องจากมีแหล่งน้ำดี เช่น หนองนาเกลือทะเล (หนองตระหนักสมัยนี้) และหนองน้ำอีกหลายแห่งรวมทั้งห้วยหมากแข้งซึ่งเป็นลำห้วยน้ำใสไหลเย็นเหม็นยางอุดร กรมหมื่นประจักษ์ศิลปาคมทรงบังคับให้ตั้งศูนย์กลางมณฑลจังหวัดอุดรธานี และตั้งกองทหารขึ้น ณ หมู่บ้านเดื่อหมากแข้ง จึงพอเห็นได้ว่าพาราจังหวัดอุดรธานีได้เกิดขึ้นโดยเผอิญเนื่องด้วยเหตุทางด้านความแน่นและการนครระหว่างเมือง อีกทั้งเหตุผลทางการค้า การคมนาคมในอดีต ทำนองไรก็ตามคำว่า "อุดร" มากำเนิดในชื่อเมืองครั้นเมื่อราวปี พ.ศ. 2450 (พิธีตั้งภาราจังหวัดอุดรธานี 1 เมษายน ร.ศ. 127 พ.ศ. 2450 โดยออกญาศรีสุริยราช วรานุวัตร "โพธิ์ เนติโพ") เท้าสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีทางพระบรมราชโองการให้จัดตั้งนครจังหวัดอุดรธานีขึ้นที่บ้านหมากแข้ง เป็นแกนกลางกลางของมณฑลอุดร ครอบคลุม จ. อุดรธานี ขอนแก่น หนองคาย เลย หนองบัวลำภู บึงกาฬ สกลนคร จังหวัดนครพนม มุกดาหารในสมัยนั้น หลังการเปลี่ยนแปลงการคุ้มครองจากแนวทางสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นระบอบระบบประชาธิปไตย จนถึงวันที่ 21 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2475 แล้วได้มีการสะสางกฎระเบียบการเหม็นยางอุดรบริหารงานร.อาณาจักร เลิกล้มการดูแลในระบบมณฑลในส่วนถิ่นยังคงเกินแต่เมืองและอ.เพียงนั้นมณฑลอุดรจึงถูกยุบเลิกไปเหลือหลอปางจังหวัด "จังหวัดอุดรธานี" เพียงนั้น ดุจไรก็ตามจังหวัดอุดรธานียังคงมีกลุ่มงานร.ด้านการถือบังเ***ยนของกระทรวงต่าง ๆ ที่จัดตั้งในส่วนภาคที่แสดงเค้าโครงของศูนย์กลางการบริหารในภูมิประเทศอิสานตอนบน เช่น สำนักดำเนินงานการทะเบียนราษ ภาค 4 คลังเขต 4 สรรพสามิตเขต 4 ศาล ตำรวจภูธรเขต 4 เป็นต้น ถิ่นท่องสัญจรทางเทพนิรมิต[แก้] สวนสาธารณะหนองแจ่มแจ้ง สวนหลวงหนองแจ่มแจ้ง อ.พาราอุดรธานี ภูฝอยลม อ.หนองแสงเหม็นยางอุดร ทะเลบัวแดง,สวนธรรมดา(สวนลิง),วัดถ้ำผาสรวงสวรรค์-ลานหินตั้ง-จุดชมวิวผาตากซ่ง-สะพานหิน-ลานหินงาม3บุรีในวนอุทยานพนมสวนกวาง ตำบลท่าลี่ อ.กุมภวาปี เขื่อนห้วยหลวง อำเภอประเทศอุดรธานี สวนกล้วยไม้หอมอุดรซันไฌน์ อ.พาราจังหวัดอุดรธานี สวนแห่งชาตินายูง-น้ำโสม,ภูหมอกบ่วาย,น้ำตกห้วยป่าชี,น้ำตกห้วยอัอ,น้ำตกตาลโตน,น้ำตกเขาเต่า,น้ำตกยูงทอง,น้ำตกตาดน้อย,น้ำตกชีโป,น้ำตกกลบเลา,น้ำตกฟ้าห้วน,น้ำตกคำพม่า อำเภอนายูง อ่างเก็บน้ำพาน อ.สร้างคอมเหม็นยางอุดร อุทยานเหตุการณ์ในอดีตภูพระบาท,น้ำตกตาดธารายนต์(ต.คำด้วง),อ่างเก็บน้ำห้วยทรายแก้ว อำเภอบ้านผือ คำชะโนด อำเภอบ้านดุงเหม็นยางอุดร ถ้ำสุมณฑา,ภูผาหัก,น้ำตกสวรรค์ทอง,น้ำตกผาทอง(คณะปกป้องสวนแห่งชาติภูผาเหล็ก อำเภอวังสามหมอ) น้ำตกธารงาม,น้ำตกคอยนาง,น้ำตกตาดมะค่า,น้ำตกวังตาดแพ,น้ำตกถ้ำรู,น้ำตกตาดโตน,น้ำตกวังขอนแดง,น้ำตกดังบาล อ.หนองแสง น้ำตกชะโนด,น้ำตกสามเทพ,ถ้ำผาแซง,อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำทรงตอนล่าง อำเภอน้ำโสม วนอุทยานวังสามหมอ-แก่งวังใหญ่,คันนาลำพันชาด อำเภอวังสามหมอ น้ำตกนางริน,น้ำตกผาอินแปลง,ถ้ำผาอินแปลง อำเภอโนนสะอาดเหม็นยางอุดร วนอุทยานสิงขรสวนกวาง,อ่างเก็บน้ำลำห้วยทราย,แอ่งน้ำผุด,ถ้ำพระ,ถ้ำจ้อง อำเภอโนนสะอาด วนอุทยานภูบาทบัวบก/น้ำตกตาดน้อย,น้ำตกตาดเม็ก,อ่างเก็บน้ำหัวยทราย(หว่างเขาขาด) อ.บ้านผือ อุทยานแห่งชาติภูผายา,น้ำตกวังขนุน,ถ้ำราชสีห์ อำเภอกุดจับ อ่างเก็บน้ำห้วยตาดข่า,อ่างเก็บวจีหมากคุณ,ภูลาดช่อฟ้า,น้ำตกห้วยหลีผี,น้ำตกหินตั้ง,น้ำตกตาดโตน(บ้านผาราศีสิงห์) อำเภอหนองวัวซอ อ่างเก็บน้ำถ้ำกกดู่/ถ้ำกกดู่(หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำที่ภก.4อำเภอหนองแสงและที่ภก.5ถ้ำกกดู่ อำเภอหนองวัวซอ) ถ้ำงูซวง,น้ำตก2ชั้น อำเภอหนองวัวซอเหม็นยางอุดร โฮมสเตย์หมู่บ้านคีรีวงกต-ทะเลหมอก-น้ำตกห้วยช้างพลาย,น้ำตกห้วยพาง,น้ำตกตาดโตน อ.นายูง เทือกเขาภูผาแดง(น้ำตกซำหินหงษ์,น้ำตกซำม่วง,ผาจันได,ผาแฟน,รอยพระพุทธบาทผาแดง,ลานหินแตก-หลุมสมบัติ,อ่างเก็บน้ำร่องป่าม่วย)อ.บ้านผือ แก่งหินฮอมน้ำตก,แก่งมนน้อย อำเภอวังสามหมอ ที่ท่องท่องเที่ยวทางเหตุการณ์ในอดีตและโบราณคดีวิทยา[แก้] ที่มรดกโลกบ้านเชียงเหม็นยางอุดร ศาลหลักมณฑลจังหวัดอุดรธานี อนุสาวรีย์กรมหลวงกระจ่างศิลปาคม อำเภอนครจังหวัดอุดรธานี ที่มรดกโลกบ้านเชียง อำเภอหนองหาน รอยเท้าหลังเต่า อ.หนองวัวซอเหม็นยางอุดร วัดรอยเท้าบัวบาน อ.บ้านผือ วัดพระพุทธบาทต้นบัวบก อำเภอบ้านผือ วัดป่าภูก้อน อ.นายูง ศาลหลักประเทศจ.อุดรธานี ศาลเจ้าปู่ย่าอุดรธานี อ.ภารา วัดพระมัชฌิมาวาส อ.เมืองอุดรธานี คำชะโนด/ศาลเจ้าปู่ศรีสุทโธ,อุตสาหกรรมเกลือสมุทรสินเธาว์ อำเภอบ้านดุง วัดพระแท่นบ้านแดง (หลวงปู่พิบูลย์ )อำเภอพิบูลย์รักษ์ ถ้ำราศีสิงห์ อำเภอกุดจับ วัดถ้ำสหาย อำเภอหนองวัวซอเหม็นยางอุดร วัดป่าภูย่าอู่ อำเภอบ้านผือ วัดนาคาเทวี บ้านนาข่า อ.พารา วัดถ้ำสุมณฑาภาวนา อำเภอวังสามหมอ วัดผาน้ำทิพย์ อำเภอวังสามหมอเหม็นยางอุดร วัดป่าศรีคุณาราม อำเภอกู่แก้วเหม็นยางอุดร วัดป่าภูหินร้อยก้อน อ.หนองแสง วัดถ้ำเพียอินทร์ อ.หนองแสง วัดถ้ำเต่า อำเภอหนองวัวซอเหม็นยางอุดร วัดดอยนางหงษ์ อำเภอวังสามหมอ วัดป่านาคำน้อย หลวงพ่ออินทร์ถวาย อ.นายูง วัดป่าภูกระแต/บรรณพตวนาราม(หลวงปู่บุญนาค อุตตโม ศิษย์หลวงปู่มั่น) อำเภอศรีธาตุ วัดภูทองเทพนิมิตร(หลวงพ่อทันท่วงที) อ.หนองแสง วัดเขาช่องชาด อำเภอหนองวัวซอเหม็นยางอุดร อู่เรื่องเก่าแก่โฮจิมินห์ อ.พาราจังหวัดอุดรธานี ปรางค์กู่แก้ว อำเภอกู่แก้วเหม็นยางอุดร วัดพระพุทธบาทบัวขาว(วัดภูตีน)อ.หนองวัวซอ วัดเทพสิงหาร(หลวงปู่เครื่องเครา ธรรมจาโร)อำเภอนายูง วัดป่าภูทอง(หลวงปู่คูณ สุเมโร)อำเภอบ้านผือ วัดป่านาคูณ(หลวงปู่บุญมี ปริปุณโณ)อำเภอบ้านผือ วัดภูหินดัง(หลวงพ่อมหายัน ฉินนาลโย)อำเภอบ้านผือ วัดภูสังโฆ/วัดภูสังโฆญาณวิสุทธิโสภณ(หลวงพ่อวันชัย วิจิตโต สานุศิษย์เอกหลวงตามหาบัว)อำเภอหนองวัวซอ ที่ท่องท่องเที่ยวศิลปขนมธรรมเนียมรีตและกิจกรรม[แก้] งานสักการะบูชากรมหลวงประจักษ์ อ.เมือง ณ บริเวณอนุสาวรีย์กรมหลวงฯ ทุกวันที่ 18 มกราคม ของทุกปีเหม็นยางอุดร งานสังเวยเสาหลักภารา มกราคม ของทุกปี งานสักการะบูชาศาลเทพารักษ์ มกราคม ของทุกปี งานไหว้พระรอยพระบาทต้นบัวบก อำเภอบ้านผือ จัดมณฑลวัดพุทธบากต้นบัวบก ในวันขึ้น 13–15 ค่ำ จันทร์ 3 ของทุกปี งานถนนของกิน วันสงกรานต์เมืองจังหวัดอุดรธานี อ.พาราอุดรธานี จัดในช่วงวันสงกรานต์ของทุกปี ระหว่างวันที่ 10–16 เดือนที่ 4ของทุกปี บริเวณสวนธารณะหนองเข้าใจ และถนนเทศาเหม็นยางอุดร งานระเบียบแบบแผนบุญดอกไม้ไฟล้าน บ้านธาตุ อ.เพ็ญ จัดขึ้นวันที่ 15 ค่ำ ดวงจันทร์ 6 งานบุญประทัดกือ(ไฟพะเนียง10ล้าน)ชื่องาน ดูศิลปะถิ่นภูไทเอ้ประทัดใหญ่วังสามหมอ อ.วังสามหมอ จัดอาณาเขตสวนสาธารณะหนองแวงโคก ในวันที่20-25 พฤษภาคมของทุกปี งานสถาปนาอำเภอวังสามหมอ ฮีตฮอยศิลป์ถิ่นภูไทตำนานความรักท้าวเฮ้ากับนางคำบาง จัดมณฑลลานหน้าที่ว่าการอำเภอวังสามหมอ จัดขึ้นวันที่ 8 มกราคม ของทุกปี งานแบบแผนแข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทาน อ.กุมภวาปี ช่วงออกวรรษของทุกปี งานงานเทศกาลโคมลม อ.พิบูลย์รักษา ในช่วงพระจันทร์พฤศจิกายนของทุกปี งานมหกรรมโฮมพาแลง แดนผ้าหมี่ขิดบุรีจังหวัดอุดรธานี อ.มณฑลจังหวัดอุดรธานี จัดระหว่างวันที่ 1–15 เดือนธันวาคมของทุกปี งานฉลองเจ้าปู่ เจ้าย่า อำเภอมณฑลจังหวัดอุดรธานี จัดทุกวันที่ 5 เดือนธันวาคม ของทุกปี งานรำบูชาเจ้าปู่ศรีสุทโธ วันขึ้นปีใหม่ ศาลหลักพาราอ.บ้านดุง จัดระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม – 2 มกราคมของทุกปี งานเยี่ยงอย่างบุญดอกไม้เพลิงคำชะโนด คำชะโนด อ.บ้านดุง บ้านไทพวน ตำบลบ้านเชียง อ.หนองหานเหม็นยางอุดร อู่ค้าผ้าพื้นนคร บ้านนาข่า ตำบลนาข่า อ.พาราจังหวัดอุดรธานี งานทุ่งศรีนคร งานกาชาด บุรีจังหวัดอุดรธานี ณ สนามทุ่งศรีพารา จัดระหว่างวันที่ 1–15 ธันวาคมของทุกปี เส้นทางเกี่ยวการท่องเที่ยวกับธานีใกล้คู่เคียง[แก้] อุดรธานี-หนองบัวลำภู-เลยวัดป่าบ้านตาด-วัดถ้ำกลองเพล-อนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวร-ถ้ำเอราวัณ-ภูกระดึง หรือภูหลวง-ภูเรือ-แก่งคุดคู้ อุดรธานี-หาดโขงแก่งโขงอุทยานเหตุการณ์ในอดีตภูพระบาท-วัดป่าภูก้อน-วัดป่าบ้านเพิ่มเติม-หาดตำรา-แก่งคู้-น้ำตกตาดหมอก-น้ำตกธารทอง จังหวัดอุดรธานี-หนองคายวัดพระธาตุบังพวน-วัดพระธาตุองค์ตื้อ-เวียงคุก-ตะพานมิตรสัมพันธ์-ท่าเสด็จ-ศาลาแก้วกู่ จังหวัดอุดรธานี-หนองบัวลำภู-ขอนแก่นวัดถ้ำกลองเพล-สวนแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ-คันดินอุบลรัตน์-วัดรอยเท้าภูพานคำ-วัดพระธาตุขามแก่น-น้ำตกธารงาม อุดรธานี-สกลนครบ่อสร้างเหวย-บ้านเชียง-วัดป่าอุดมสมพร-วัดถ้ำขาม-หนองหาน-วัดพระธาตุเชิงชุม-วัดป่าสุทธาวาส-พระวังภูพานราชนิเวศ-น้ำตกปัญญาสามารถสุขสันต์-วัดถ้ำสุมณฑา-ทำนบน้ำอูน อุดรธานี-กาฬสินธุ์วัดป่าบ้านตาด-วัดมหาธาตุสถูปเจดีย์ดอนแก้ว-วัดป่าแมว-วนอุทยานวังสามหมอ-ทำนบลำพันชาด-วนอุทยานภูพระ-เขื่อนลำปาว-สวนสะออน-ไดโนเสาร์สหัสขันธ์-บ้านโพนแพรวาเหม็นยางอุดร สวนทั่วไป/สวนวิชาพฤกษศาสตร์[แก้] 1. สวนสาธารณะหนองแจ่มแจ้งศิลปาคม ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลนครจังหวัดอุดรธานี เป็นหนองน้ำขนาดใหญ่ มีมาตั้งแต่ก่อนตั้งนครจังหวัดอุดรธานี เดิมร้องเรียกว่า หนองนาเกลือ ตั้งอยู่ทางทิศดวงอาทิตย์ตกของตัว ประเทศสำหรับเป็นชื่อเสียงแก่พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอ ท่านเจ้าทองกองก้อนใหญ่ กรมหลวงกระจ่างศิลปาคม ผู้ทรงก่อตั้งพาราอุดรธานี ในปี พ.ศ. 2530 เทศบาลประเทศจังหวัดอุดรธานีได้ทำสังคายนาหนองกระจ่างขึ้นใหม่ เพื่อถวายเป็นราชสักการะแด่บาทาสมเด็จพระเป็นเจ้าอยู่หัว เกี่ยวในวโรกาสทรงโตขึ้นพระชนมพิรุณครบ 5 รอบ โดยบริเวณตัวเกาะกลางน้ำได้จัดทำสวนกระหย่อม ปลูกไม้บุปผาประดับหลายชนิดงามมาก ทำสะพานเกี่ยวระหว่างเกาะ มีน้ำพุ หอน. และสวนเด็กเล่น แต่ละวันจะมีชาวเมืองไปพักผ่อนและออกอำนาจกายเป็นส่วนแบ่งมาก ทางด้านทิศอาทิตย์ตกเบี่ยงทิศเหนือจะมีพระนิเวศน์หนองชัดซึ่งเคยเป็นที่ประทับของบาท 1สมเด็จพระเป็นเจ้าอยู่หัวแผ่นดินสมัยปัจจุบัน เหม็นยางอุดร 2. สวนหลวงหนองสิม เป็นสวนทั่วไปในย่านประชาคมที่จะให้บริการแก่ชาวเมืองเหตุด้วยเป็นสถานที่ใช้ในการออกกำลังกาย พักผ่อน ซึ้งด้านในได้มีการจัดพท.เพราะว่าทำกิจกรรมต่าง ๆ เหม็นยางอุดร 3. สวนหลวงหนองบัว เป็นสวนสาธารณะเหตุด้วยใช้ออกศักดากายจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้พลเมืองในภูมิประเทศได้เป็นสถานที่พบปะพูดคุยกัน สวนทั่วไปสระบัวตั้วอยู่ภายในเขตอำเภอพาราอุดรธานี ข้างในจัดเป็นสวนหย่อมปลูกไม้ใหญ่อ่าไว้วิธีเป็นระเบียบ อีกทั้งยังมีการจัดแสดงน้ำพุให้ได้ชมกันอีกด้วย และรอบสวนส่วนกลางสระบัวยังมีสิ่งศักดิ์อำนาจอันชอบธรรม์นิจสินเมืองอุดรธานีตั้งอยู่ด้วย นั่นก็คือ ศาลเจ้าปู่ย่า จ.อุดรธานี 4.สวนวิชาพฤกษศาสตร์ สวนรวมพรรณไม้ป่า60วรุณอติราชินี ภาคสุริยาออกย้วยทิศเหนือ สวน[แก้] จังหวัดอุดรธานีเป็นธานีที่มีทรัพยากรธรรมดาทั้งสิงขรและป่าไม้ที่อุดมปราศจากข้อเสีย เป็น1ใน5ธานี(จังหวัดนครราชสีมา-ลำน้ำมูล-ลำมูลบน-ลำตะคอง,ชัยภูมิ-ห้วงน้ำชี-ลำน้ำพรหม-ลำน้ำเชิญ,เลย-ลำน้ำเลย-แม่น้ำพอง-แควเหือง,จังหวัดอุดรธานี-แควการสู้รบ-ห้วงน้ำปาว-สายน้ำห้วยหลวง,จังหวัดสกลนคร-แม่น้ำการทำศึก-ลำธารายนต์ง-ลำน้ำก่ำ) ที่เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารสายน้ำที่เด่นของภาคดวงอาทิตย์ออกทแยงทิศอุดร มีสวน/วนอุทยาน/เขตห้ามล่าสัตว์ป่าที่ยิ่งใหญ่ดังนี้เหม็นยางอุดร อุทยานแห่งชาตินายูง-น้ำโสม ที่ทำสวนฯตั้งอยู่ที่บ้านจรัส ตำบลนายูง อำเภอนายูง เมืองจังหวัดอุดรธานี(อุดรธานี-เลย-จังหวัดหนองคาย) สวนธารงาม-ภูฝอยลม ที่ทำการแผนการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ภูฝอยลมตั้งอยู่ที่อ.หนองแสง(กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเตรียมข้อมูลเป็นอุทยานแห่งชาติภูฝอยลม) สวนแห่งชาติภูผายา ที่ทำสวนฯตั้งอยู่ที่ภูหินจอมธาตุบ้านห้วยยางคำ ตำบลกุดจับ อ.กุดจับ ธานีจังหวัดอุดรธานี (ผนวกรวม วนอุทยานภูผาแดง อ.บ้านผือ อุดรธานี,วนอุทยานภูหินจอมธาตุ อ.กุดจับ จังหวัดอุดรธานี,ภูผาเมือง-ภูแปลก-ภูผากูก-ภูผายา หนองบัวลำภู) สวนแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ(หนองบัวลำภู,จังหวัดอุดรธานี,ขอนแก่น) ที่ทำอุทยานฯตั้งอยู่ที่บ้านท่าศิลา ตำบลบ้านค้อ อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู มีกลุ่มรักษาอุทยานแห่งชาติภูเก้าภูพานคำที่ภก.4และภก.5ตั้งอยู่ที่เมืองจังหวัดอุดรธานี สวนแห่งชาติภูผาเหล็ก(สกลนคร,จังหวัดอุดรธานี,กาฬสินธุ์) ที่กระทำการสวนฯตั้งอยู่ที่บ้านท่าวัด ตำบลปทุมวาปี อ.ส่องดาว บุรีจังหวัดสกลนคร มีคณะป้องกันสวนฯตั้งอยู่ที่ภูผาหักอ.วังสามหมอจ.จังหวัดอุดรธานี วนอุทยานวังสามหมอ ที่กระทำวนอุทยานฯตั้งอยู่ที่ตำบลหนองกุ้งทับม้า อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี วนอุทยานเขาสวนกวาง ที่ทำวนอุทยานฯตั้งอยู่ที่ตำบลทมนางาม อ.โนนสะอาด จังหวัดจังหวัดอุดรธานี วนอุทยานน้ำตกคอยนาง ที่ทำวนอุทยานฯตั้งอยู่ที่ตำบลหนองแสง อำเภอหนองแสง เมืองจังหวัดอุดรธานี วนอุทยานภูตีนบัวบก ที่กระทำวนอุทยานฯตั้งอยู่ที่ตำบลพาราพาน อำเภอบ้านผือ เมืองอุดรธธานี เขตห้ามล่าสิงสาราสัตว์ป่าหนองหัวคู ที่กระทำการเขตห้ามล่าคนป่าฯตั้งอยู่ที่อำเภอพารา ธานีอุดรธานี เขตห้ามล่าคนป่าหนองหานกุมภวาปี ที่กระทำการเขตห้ามล่าผู้มีชีวิตป่าฯตั้งอยู่ที่อ.กุมภวาปี ธานีอุดรธานี เขตห้ามล่าคนป่าลำปาว ที่กระทำการเขตห้ามล่าสัตว์ป่าฯตั้งอยู่ที่อาณาเขตแหลมโนนวิเศษ ตำบลโนนบุรี อ.สหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์(ทั่วถึงตำแหน่งที่ตั้งอ.สหัสขันธ์,ท่าคันโท,หนองกุงศรี เมืองจังหวัดกาฬสินธุ์และทำเลที่ตั้งอ.ศรีธาตุ,วังสามหมอ จ.อุดรธานี) ที่อยู่ท่องเดินทางล่องแพที่เด่น[แก้] ล่องแพอ่างน้ำพาน อำเภอสร้างคอม(ปิดท่องเตร็ดเตร่ดวงจันทร์มิถุนายน-ก.ค.ทุกปีเพราะด้วยแก้ไขระบบนิเวศน์) ล่องแพอ่างเก็บน้ำห้วยตาดข่า อำเภอหนองวัวซอ ล่องแพหนองปะโค อ.กุมภวาปี ล่องแพคันดินลำพันชาด/วังใหญ่ อำเภอวังสามหมอ ล่องแพเขื่อนกั้นน้ำห้วยหลวง อ.พาราอุดรธานี สถานที่เด่นทางเรื่องเก่าแก่/พิพิธภัณฑสถาน[แก้] อุทยานประวัติศาสตร์ภูเท้า ที่กระทำอุทยานฯตั้งอยู่ที่ภูพระบาทอำเภอบ้านผือ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติบ้านเชียง อ.หนองหาน พิพิธภัณฑ์พาราอุดรธานี อำเภอนคร พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านไทพวนบ้านเชียง อ.หนองหาน พิพิธภัณฑ์/สถูปหลวงปู่แวววาว โอภาโส วัดป่าศรีอุดมรัตนาราม อ.โนนสะอาด พิพิธภัณฑสถาน/สถูปหลวงพ่อทูล ขิปุปปญโญ วัดป่าบ้านค้อ อำเภอบ้านผือ พิพิธภัณฑสถาน/สถูปหลวงปู่ถิร ฐิตธมโม วัดป่าบ้านจิก/ทิพยรัฐนิมิตร อำเภอประเทศจังหวัดอุดรธานี พิพิธภัณฑสถาน/สถูปหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโณ วัดป่าบ้านตาด อ.มณฑลอุดรธานี พิพิธภัณฑ์/เจดีย์หลวงปู่จันทร์ศรี จนททีโป วัดโพธิสมภรณ์ อ.มณฑลจังหวัดอุดรธานี พิพิธภัณฑสถาน/สถูปหลวงปู่อ่อน ญาณสิริ วัดป่านิโครธาราม อำเภอหนองวัวซอ พิพิธภัณฑ์/สถูปเจดีย์หลวงพ่อคำพอง ติสุโส วัดถ้ำกกดู่ อำเภอหนองวัวซอ พิพิธภัณฑ์/สถูปหลวงปู่บัว สิริปุณโณ วัดป่าหนองแซง อ.หนองวัวซอ พิพิธภัณฑ์/สถูปเจดีย์หลวงปู่อ่อนสา สุขกาโร วัดป่าประชาชนรวมพลคืบหน้าราม อ.ภาราจังหวัดอุดรธานี พิพิธภัณฑสถาน/สถูปเจดีย์หลวงปู่มี ปมุตโต วัดดอยเทพนิมิตร/ถ้ำเกีย อ.หนองวัวซอ พิพิธภัณฑ์/เจดีย์หลวงปู่พรหม จิรปุญโญ วัดประอำนาจอันชอบธรรมธรรม อำเภอบ้านดุง พิพิธภัณฑสถาน/สถูปเจดีย์หลวงปู่อุ่น ชาคโร วัดดอยกระไดสวรรค์ อำเภอหนองวัวซอ พิพิธภัณฑสถาน/เจดีย์หลวงพ่อคำแพง อัตตสันโต วัดป่าบุญญานุสรณ์ อ.หนองวัวซอ พิพิธภัณฑ์/เจดีย์หลวงปู่ลี กุสลธโร วัดภูผาแดง/วัดป่าเกษรศีลคุณงามความดีเจดีย์ อ.หนองวัวซอ พิพิธภัณฑ์/สถูปเจดีย์หลวงปู่บุญจันทร์ กมโล วัดป่าสันติภาพกาวาส อำเภอไชยวาน ถิ่นศึกษาและท่องเดินทางเชิงตำนานโฮจิมินห์ บ้านหนองฮาง ตำบลเชียงพิณ อำเภอนครอุดรธานี

แสดงความคิดเห็น

ประกาศอัพเดท

company profile design

(โฆษณาฟรี นครนายก) - ท่องเที่ยว ทัวร์ ที่พักอื่นๆ 26 ต.ค. 2564

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 15 ครั้ง

apple swift developer certification

(โฆษณาฟรี เชียงราย) - บันเทิง เพลง ดนตรีเพลง มิวสิควิดีโอ 26 ต.ค. 2564

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 0 ครั้ง

Computer class

(โฆษณาฟรี ตราด) - จิวเวลลี่ เครื่องประดับแว่นตา 26 ต.ค. 2564

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 0 ครั้ง

best joint supplement singapore

(โฆษณาฟรี ตาก) - มือถือ อุปกรณ์สื่อสารวิทยุสื่อสารวิทยุสื่อสาร 26 ต.ค. 2564

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 0 ครั้ง

Package ลงประกาศปักหมุด รับโพสต์ลงประกาศแนะนำหน้าแรก แถมลงโพสต์ให้ทั้ง 200 และ 300 เว็บ ฟรี

(โฆษณาฟรี กรุงเทพมหานคร) - ธุรกิจ งานรับจ้างโพสต์ 25 มิ.ย. 2564

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 228 ครั้ง

Package รับทำโฆษณา, ลงติดแบนเนอร์, แบนเนอร์หัวเว็บ (Header) ขนาด 728x90 จำนวน 300 เว็บ

() - ธุรกิจ งานรับจ้างโพสต์ 24 มิ.ย. 2564

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 205 ครั้ง

joint pain supplement malaysia

(โฆษณาฟรี นครราชสีมา) - ท่องเที่ยว ทัวร์ ที่พักบริการรถเช่า 26 ต.ค. 2564

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 0 ครั้ง

ป้ายข้อความ

(โฆษณาฟรี กรุงเทพมหานคร) - อุปกรณ์สำนักงานเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน 26 ต.ค. 2564

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 0 ครั้ง

คอกกั้นเด็ก,คอกกั้นเด็กราคาถูก,รั้วกั้นเด็ก,ที่กั้นเด็ก,คอกกันเด็ก,ที่กั้นคอกเด็ก

( โฆษณาฟรี เชียงใหม่) - แม่และเด็กเนอส์เซอรี่ รับเลี้ยงเด็ก 24 มี.ค. 2561

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 782 ครั้ง

คอกกั้นเด็ก คอกกันกระแทก คอกกั้นเด็กราคาถูก www.รั้วล้อมเด็ก.com

(โฆษณาฟรี กรุงเทพมหานคร) - แม่และเด็กเนอส์เซอรี่ รับเลี้ยงเด็ก 17 มิ.ย. 2560

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 734 ครั้ง

ราคา ไม่ระบุ

  • ผู้ลงประกาศ : อุดรธานี
  • ความต้องการ : แนะนำ
  • สภาพสินค้า : ไม่ระบุ
  • วันที่ลงประกาศ : 21 มิ.ย. 2560
  • อัพเดทล่าสุด : 21 มิ.ย. 2560 03:16:20 น.
  • ที่อยู่ : สถานที่ท่องเที่ยว
  • จังหวัด : โฆษณาฟรี อุดรธานี
  • เบอร์โทรศัพท์ : 023432423432
  • Email : udonthani@gmail.com

ติดต่อเจ้าหน้าที่ด่วน